De diagnose dementie, en dan?

Dementie, een diagnose die veelomvattend is, voor uzelf en voor de mensen in uw omgeving. Een diagnose die gepaard gaat met onzekerheid, een diagnose die vragen oproept.

Medewerkers van Zorggroep Elde bieden u en uw naasten begeleiding tijdens het hele proces. Zij gaan hierbij uit van uw wensen en mogelijkheden.

Wat doet een casemanager dementie?

Op het moment dat u de diagnose hardop hoort, kan dit een grote impact hebben op u en uw naasten. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken tijdens het dementie proces in de thuissituatie. De casemanager gaat daarbij uit van de wensen van u en uw naasten, om daarmee de kwaliteit van leven voor u zo optimaal te waarborgen en overbelasting van uw naasten te voorkomen. De casemanager dementie begeleidt de cliënt en diens familie.

Hoe werkt de casemanager?

  • U kunt via de huisarts kenbaar maken dat u graag ondersteuning wilt van een casemanager.
  • De wijkverpleegkundige in uw eigen wijk is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. Zij kijkt samen met u en uw netwerk hoe we zorg en ondersteuning voor u kunnen regelen. Heeft u geen sociaal netwerk of familie of zijn er andere vragen of problemen waar u tegenaan loopt, dan verwijst de wijkverpleegkundige u met een indicatie door naar de casemanager dementie in uw regio.
  • Huisarts of wijkverpleegkundige neemt contact op met de casemanager
  • Casemanager maakt een afspraak bij u thuis voor een eerste kennismaking
  • Wederzijds word uitgesproken wat  men van elkaar verwacht
  • Casemanager beantwoordt vragen van u, uw partner en familie
  • U kijkt samen met de casemanager naar passende (zorg)oplossingen
  • Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk veilig thuis kunt blijven wonen

Zorggroep Elde is onderdeel van het Netwerk Dementie regio Bommelerwaard en ‘s-Hertogenbosch.