Dit werk geeft me voldoening

Voldoening

Hulp bij het huishouden

Soms moet er voor dagelijkse taken rondom het huishouden een beroep worden gedaan op anderen. Was het voorheen makkelijker om de thuiszorg in te schakelen, nu wordt eerst gekeken wat u zelf of wat uw netwerk kan doen. Pas dan komt professionele hulp bij het huishouden in beeld.

De gemeente waar u woont, bepaalt of u voor hulp bij het huishouden in aanmerking komt. Dit moet u bij het WMO-loket van uw  gemeente aanvragen. Het is uiteindelijk de gemeente waar u woont, die bepaalt of u gebruik kunt maken van professionele hulp bij het huishouden.

Gaat de gemeente akkoord met uw aanvraag, dan maakt de WMO-consulent van Thuis Zorggroep Elde met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Samen bespreekt u welke hulp noodzakelijk is en op welke momenten in de week u deze wenst te ontvangen.

thuiszorg thuis zorggroep elde hulp bij het huishouden

Huishoudelijke hulp bij jonge gezinnen

Huishoudelijke zorg is niet per definitie alleen bestemd voor ouderen, maar is voor iedereen die deze ondersteuning  nodig heeft. Als bijvoorbeeld bij een jong gezin door omstandigheden een van de ouders tijdelijk uitvalt, neemt Thuis Zorggroep Elde tijdelijk de zorg voor de kinderen uit handen, doet schoonmaakwerkzaamheden en zorgt voor de maaltijden en de boodschappen.