Om het u gemakkelijker te maken

Gemakkelijker maken

Keuzehulp wijkverpleging

Wijkverpleging zit in het basispakket van de verzekering. Toch verschillen de voorwaarden per zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stelt budget beschikbaar voor wijkverpleging en maakt daarover afspraken met de verschillende zorgaanbieders. Dat budget is echter niet altijd toereikend voor het aantal cliënten dat is aangewezen op wijkverpleging. Voor de cliënt speelt dan vooral het probleem dat hij de zorg niet (tijdig) kan krijgen die hij wenst. In de praktijk gebeurt dat geregeld.

De cliënt kan voor heel persoonlijke zorg niet de zorgorganisatie kiezen die het beste bij hem past en moet dan noodgedwongen naar een andere zorgaanbieder. Als het budget op is, moet een zorgorganisatie namelijk ‘nee’ verkopen. Het komt voor dat iemand pas bij een tweede of derde zorgorganisatie geholpen kan worden. Zorgorganisaties vinden het vervelend “nee” te moeten verkopen aan cliënten die aankloppen voor wijkverpleging. Dit zijn vooral kwetsbare tachtigers en hun kinderen of mantelzorgers. Nu is er de keuzehulp.

Vrije keuze
Het is dus niet vanzelfsprekend dat iemand wijkverpleging kan krijgen van de zorgorganisatie van zijn keuze. Toch vinden cliënten die vrije keuze heel belangrijk. Daarom hebben acht cliëntenraden en zorgorganisaties samen een vuist gemaakt om de verschillen tussen de voorwaarden van zorgverzekeraars te laten zien. Het resultaat is de keuzehulp wijkverpleging. Hoe beter de voorwaarden voor wijkverpleging, hoe meer punten aan de verzekeraar is toegekend. Een verzekeraar kan 0 tot 5 sterren halen. Daarmee is in één oogopslag duidelijk wat zorgverzekeraar in de contracten met zorgaanbieders afspreken. De verzekerde kan daar bij zijn poliskeuze rekening mee kan houden.