Psychogeriatrisch (PG) wijkteam

In Nederland hebben steeds meer mensen dementie. 1 op de 5 mensen krijgt te maken met een vorm van dementie, waarvan ruim 70% thuis woont.

In de thuiszorg is er een stijgend aantal cliënten met dementie. Daarom is voor deze doelgroep een gespecialiseerd team opgesteld binnen de thuiszorg. Zij werken aan een stevig vangnet voor cliënten met dementie en de familie/mantelzorgers in de thuissituatie.

Het PG-wijkteam heeft korte lijnen met onder andere casemanagers, huisartsenpraktijken, dagbehandeling en mantelzorgers. Gesignaleerde problemen worden snel in kaart gebracht en in samenspraak worden acties uitgezet ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor cliënten met dementie thuis. Door vertrouwen te winnen, de tijd te nemen en de benaderingswijze te kiezen die voor de cliënt geschikt is, kan de zorg die gewenst is rustig opgebouwd worden. De expertise van het pg-wijkteam wordt uitgebreid door het volgen van extra scholingen, zoals ‘U woont nu hier’ van Gerke de Boer, PDL-scholing, “Mimakkus” en belevingsgerichte zorg. Het PG-wijkteam is een enthousiast team dat zich verder aan het ontwikkelen is om aan deze specifieke zorgvraag nóg beter te kunnen voldoen.