Ziekenhuiszorg met comfort van thuis

Comfort thuis

Specialistisch verpleegkundige zorg

Voorheen moesten cliënten voor intensieve verpleegkundige zorg vaak naar het ziekenhuis. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Steeds meer handelingen kunnen ook veilig thuis plaatsvinden dankzij het Verpleegtechnisch Team (VTT). In dat team zitten ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundigen die bevoegd en bekwaam zijn om deze gespecialiseerde handelingen uit te voeren. U krijg de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, gecombineerd met het comfort van thuis.

Voorbeelden van deze handelingen zijn: het toedienen van medicijnen via een infuus, pijnbestrijding, zorg rondom sondevoeding, stoma’s en katheters. Meer informatie over welke handelingen het VTT kan verrichten leest u hier.

infuus VTT thuiszorg Zorggroep Elde
De verpleegkundige onderhoudt contact met de behandelend arts, met de apotheker en zo nodig ook met de zorgverzekeraar om het behandelplan af te stemmen. Zij bepalen in overleg met u en de behandeld arts wanneer de zorg kan worden beëindigd.