Ziekenhuiszorg thuis

Ziekenhuiszorg thuis

Verpleegtechnisch Team (VTT)

De specialist in het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de behandelingen in het kader van verpleegtechnisch team (VTT). De huisarts is eindverantwoordelijk voor de overige behandelingen in de thuissituatie.

De medisch specialistische handelingen van het VTT zijn:

 • Infusie therapie;
 • Inbrengen perifeer infuus, verzorgen CVC en PICC lijn;
 • Intraveneus toedienen van medicatie;
 • Aanprikken, aansluiten en verzorgen van porth- a- cath.;
 • Aan- en afsluiten easypump;
 • Subcutaan infuus: inzetten palliatieve sedatie/pijnbestrijding;
 • Begeleiden en verzorgen van intrathecale, epidurale, subcutane en intraveneuze pijnbestrijding;
 • Verzorgen en verwisselen van PEG en suprapubisch katheters;
 • Tracheazorg;
 • Verzorging drain;
 • Toediening sondevoeding via een pomp;
 • Vac therapie;
 • CAPD.