Belangrijke steun in de rug

Belangrijke steun in de rug

Wijkverpleging biedt ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, (intensieve) verpleegkundige zorg, begeleiding en medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (verpleegtechnisch team (VTT)).

  • Hulp nodig bij douchen, aankleden of toiletgang?
  • Wilt u begeleiding bij het innemen van de juiste medicatie?
  • Heeft u een wond die dagelijks moet worden verzorgd?
  • U moet tijdelijk revalideren en wilt u voor een periode met verlof naar huis?
  • U bent ernstig ziek en wilt thuis sterven?

In al deze situaties kunt u een beroep doen op wijkverpleging.  Medewerkers uit het wijkteam kunnen op meerdere momenten per dag bij u thuis komen, maar ook eenmaal per week, afhankelijk van wat u nodig heeft. Samen met u en/of uw naasten kijkt de wijkverpleegkundige precies wat u aan ondersteuning nodig heeft.

Wijkverpleging, dag en nacht, zeven dagen per week

Zelfstandig kunnen functioneren is voor elk mens een groot goed. Soms is een steuntje in de rug nodig om die zelfstandigheid te behouden of na ziekte of operatie weer terug te krijgen. Dat is dan ook de insteek van de wijkverpleging. Onze wijkteammedewerkers stimuleren u om zoveel mogelijk zelf te (blijven) doen en bieden waar nodig en mogelijk een helpende hand. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan. Als uw situatie verandert gaan we opnieuw met u in gesprek over wat nodig is aan ondersteuning.

Uw vaste wijkteam levert dagelijks de zorg van ’s morgens tot ’s avonds. Als u in de nacht zorg nodig heeft, komt het nachtteam van Thuis Zorggroep Elde bij u langs.

Wijkpunten

In uw woonplaats zijn diverse wijkteams actief. Zij zijn gekoppeld aan uw postcodegebied, dichtbij en gemakkelijk benaderbaar. Vanuit het wijkteam heeft u als cliënt een eerste aanspreekpunt als met vragen zit over de zorg. Dat is de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV).