Eerstelijnskliniek

Verblijf in de eerstelijnskliniek betekent dat u voor korte tijd bent aangewezen op zorg en behandeling in een zorginstelling. Officieel heet dit hoogcomplex eerstelijnsverblijf. De kliniek is bedoeld voor ouderen bij wie sprake is van een samenloop van gezondheidsproblemen, maar die snel weer naar huis kunnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontregelde diabetes die samengaat met een longontsteking. Om medische redenen acht uw huisarts of behandelend arts het (nog) niet wenselijk of verantwoord om thuis te wonen. Uw persoonlijke situatie vraagt om (verpleegkundig) toezicht en soms ook specialistische zorg die thuis niet geboden kan worden. De behandeling, verpleging en verzorging in de eerstelijnskliniek zijn gericht op een snelle terugkeer naar huis. 

Hoe werkt eerstelijns verblijf?

Het is de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de eigen huisarts of behandelend arts die u doorverwijst naar de eerstelijnskliniek. Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de behandeling in de kliniek. Hij/zij bepaalt ook wanneer u met ontslag kunt. De huisarts neemt het weer over als u naar huis gaat. De paramedische ondersteuning komt vanuit de eerste lijn. Werd u voor bepaalde aandoening thuis al behandeld door een fysiotherapeut of kwam u al bij een ergotherapeut, dan komt deze u ook in de kliniek behandelen. Om uw netwerk zoveel mogelijk  in stand te houden en snelle terugkeer naar huis mogelijk te maken, behoudt u daarom uw eigen apotheek.
Er is 24 uur per dag verzorging en verpleging aanwezig. U wordt gestimuleerd zoveel mogelijk activiteiten zelf te doen. Ook als u weer naar huis gaat is hulp immers niet altijd direct bij de hand. 

De eerstelijnskliniek is gehuisvest op de vierde verdieping van locatie Zorgexpertisehuis Liduina. De afdeling heeft per medio juli 2018 zes bedden beschikbaar. Via een app kunnen verwijzers 24 uur per dag zien of er een bed beschikbaar is.