In- en exclusiecriteria

Inclusiecriterium:

  • gasten met een ZZP 10 V&V

Exclusiecriteria

  • een gast die uitsluitend wil worden opgenomen voor het laten uitvoeren van euthanasie. Euthanasie is wel altijd bespreekbaar.
  • een gast met ernstige psychiatrische stoornissen of pg-problematiek met neiging tot weglopen.

AANMELDING

Aanmelding gebeurt via cliëntenservice. De plaatsing wordt afgestemd met de aan het hospice verbonden specialist ouderengeneeskunde. Wanneer wenselijk (en mogelijk) brengt de coördinator van het hospice een huisbezoek of ziekenhuisbezoek.

Meer informatie over Hospice Acacia vindt u via de linkerbutton.