De zorgvraag aan de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) neemt toe. Door transities in de langdurige zorg wonen meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag zelfstandig in de thuissituatie.

De SO´s van Zorggroep Elde bieden extramuraal hun expertise aan. De huisarts kan de SO onder andere vragen voor een meekijkconsult, polyfarmacie consult, geriatrisch assessment en/of (mede)behandeling. Tevens kan de SO participeren in een MDO waarbij proactief kwetsbare ouderen worden opgespoord en vervolgd.

Financiering

In 2017 worden deze werkzaamheden vergoed vanuit een overeenkomst met het zorgkantoor, in de toekomst krijgt de SO een betaaltitel in de Zorgverzekeringswet. Er zijn dus geen kosten voor de huisartspraktijk.