Een passend afscheid

Een passende afscheid

Over beëindiging van zorg

Soms kan het voorkomen dat na opname in een woon-zorgcentrum blijkt dat wij u niet de passende zorg en/of behandeling kunnen geven die u nodig heeft. In dit soort gevallen zal in overleg met de u en/of uw familie gezocht worden naar een andere passende locatie binnen Zorggroep Elde of elders. De richtlijnen hierover staan in de zorgleveringsovereenkomst. In de zorgleveringsovereenkomst staan de individuele afspraken over de zorg beschreven, maar ook wie verantwoordelijk is voor uw zorg, informatie over de kwaliteit en de veiligheid, de vergoedingen die u moet betalen en afspraken over het beëindigen van de overeenkomst.

Zorg rond het levenseinde

De zorg rond het levenseinde wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. Palliatieve zorg is erop gericht om pijn zoveel mogelijk te verlichten en te ondersteunen daar waar mogelijk. Graag gaan wij met u en uw familie in gesprek over uw wensen rondom het afscheid. Indien u in deze fase bij uw verwant wilt blijven is dit (dag en nacht) mogelijk.

Visie op euthanasie

Euthanasie is bespreekbaar binnen Zorggroep Elde. Wij hebben daar intensief en uitgebreid contact over en leggen u graag uit hoe wij de wettelijke en ethische richtlijnen hanteren. Euthanasie mag nooit de reden / het doel van een opname zijn, ook niet bij Hospice Acacia, waar palliatieve, terminale zorg wordt geboden.

Afscheid

Als Zorggroep Elde hechten wij er waarde aan dat familie na het overlijden de gelegenheid heeft om op een voor hen passende wijze afscheid te nemen van hun dierbare. Wij vinden het van belang dat familie na het overlijden op de kamer van de overledene in alle rust samen kan zijn. U kunt uw dierbare ook opbaren in diens kamer.

Vanwege de beschikbaarheid van het appartement voor een nieuwe cliënt, gelden vaste afspraken. Wij vragen altijd om de eigendommen van uw familielid mee te nemen, voor of uiterlijk de dag na de uitvaart. Het appartement moet volgens landelijke richtlijnen binnen zes dagen na de dag van overlijden leeg te zijn.