Gezien en gehoord worden

De zorg draait om u

Over mijn verblijf

Waar contact is tussen mensen, is communicatie essentieel. Elkaar verstaan en begrijpen. Gehoord worden, kunnen zeggen of uitdrukken wat je wilt. Dat vinden we belangrijk, zeker omdat we u zo goed mogelijk willen ondersteunen. Daarom horen we graag van u wat goed gaat en wat minder goed gaat. Alles is bespreekbaar. Met elkaar in gesprek blijven, is voor ons een voorwaarde om goede zorg te kunnen blijven leveren.

De regie over uw leven ligt bij u en uw familie; niet bij ons. Wij zijn ondersteunend en maken het u zo aangenaam mogelijk tijdens uw verblijf bij ons. Ook uw familie heeft een aandeel in de zorg. Want zij weten als geen ander wat het beste bij u past.

Zorgleefplan

Wij werken met een zorgleefplan op onze afdelingen. Hierin staan de afspraken die we samen met u en uw familie maken om uw verblijf en de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. Samen met uw EVV  (eerst verantwoordelijk verzorgende), stelt u dit plan op. U en uw eerste contactpersoon hebben te allen tijde inzage in het zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt regelmatig met u en uw familie besproken.